Niektórzy z przedsiębiorców uważają, że są skazani na wysokie podatki, a tutaj pomocna może okazać się ulga badawczo-rozwojowa.

Niekiedy przedsiębiorcy mają wysokie przychody i relatywnie niskie koszty. W takiej firmie największym wkładem w biznes jest myśl. Niestety, używania szarych komórek nie da się wycenić i zaliczyć w koszty.

Należysz do tej grupy?

Zastanów się, czy ulga badawczo-rozwojowa nie jest dla Ciebie dobrym pomysłem.

A może z IP-BOX?

Ulga badawczo-rozwojowa

„Ulga” brzmi dobrze, prawda? Nie wiem, jak Ty, ale ja słysząc to słowo, widzę oczami wyobraźni gościa błogo wylegującego się na hamaku.

Pozbawię Cię złudzeń, ulga badawczo-rozwojowa z wypoczynkiem nie ma nic wspólnego. Przeciwnie, będzie wymagała trochę dodatkowej pracy.

Ale pozwoli Ci zapłacić niższe podatki, czyli część Twoich diamentów zostanie tam, gdzie ich miejsce – w Twojej kieszeni.

Chciałbyś?

To zaczynamy…

Ulga badawczo-rozwojowa – krok po kroku

Po pierwsze

Musisz prowadzić działalność badawczo-rozwojową.

Zacznijmy od definicji takiej działalności.

Działalność badawczo-rozwojowa to praca twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.”

Myślisz, że musisz zaskoczyć ludzkość wynalazkiem, który odmieni losy świata? Wynaleźć wehikuł czasu lub kamień filozoficzny?

To Cię zaskoczę. Wystarczy, że rezultat będzie nowy w ramach Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli dotąd produkowałeś rowery, a teraz prowadzisz prace nad przyczepkami do roweru, to są to prace twórcze. Nie ważne, że podobne przyczepki są już od lat na rynku.

Efektem nawet nie musi być nowa rzecz materialna. To może być nowy proces, nowa organizacja pracy poprawiająca np. bezpieczeństwo pracy albo skracająca cykl produkcyjny.

Ważne, że takie prace prowadzisz w sposób systematyczny, zorganizowany, regularny. Masz plan, w ramach tego planu określone cele, metody, środki i termin rozpoczęcia.

Po drugie

Musisz te prace finansować z własnych środków (nie mogą być zwracane w formie dopłat, dotacji itd.)

Po trzecie

Musisz w związku z tymi pracami ponosić koszty kwalifikowane.

A koszty kwalifikowane to:

 • Wynagrodzenia pracowników
 • Odpisy amortyzacyjne od wykorzystywanych środków trwałych
 • Materiały i surowce
 • Koszty usług zakupionych od jednostek naukowych
 • Koszty uzyskania patentów i innych tego typu praw
 • Koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej

Wystarczy tylko ewidencjonować te koszty osobno (w książce przychodów i rozchodów jest nawet osobna kolumna przeznaczona na koszty prac B+R) i możesz skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej.

No dobra, powiesz „prowadzę prace rozwojowe, wpisuję koszty do odpowiedniej rubryczki i co z tego mam?

W rozliczeniu rocznym PIT 36, PIT 36L lub CIT kwalifikowane koszty prac badawczo rozwojowych możesz odliczyć od dochodu.

No i co w tym dziwnego, że koszty odliczę od dochodu. To chyba normalne” – myślisz zapewne.

Zauważ, że te koszty będą odliczone dwa razy – raz na bieżąco, jak każdy koszt, i drugi raz – na koniec roku – w ramach ulgi B+R.

Niestety, nie wszystkie koszty prac badawczo-rozwojowych możesz rozliczyć w ramach tej ulgi.

A czego nie mogę rozliczyć?

W ramach ulgi B+R nie rozliczysz:

 • wydatków na utrzymanie nieruchomości i samochodów,
 • wydatków na usługi obce (chyba, że są to usługi jednostek naukowych),
 • wydatków na ubezpieczenia.

Czy warto podejmować prace badawczo-rozwojowe, żeby z tej ulgi skorzystać?

To zależy, czy prace rozwojowe są potrzebne w Twojej firmie, czy nie. Czy masz pomysł i możliwości rozwijania firmy i wprowadzania nowości.

Być może, niezależnie od ulgi, ponosisz wydatki na rozwój firmy – na ulepszenia produktu lub usługi, poprawę procesów, technologii. Czasem takie prace wymusza sytuacja na rynku. Wystarczy robić to w sposób zorganizowany i dopełnić formalności, a zaoszczędzisz na podatkach.

Ulga badawczo-rozwojowa na liczbach

Przykład wyliczenia podatku w rozliczeniu rocznym bez ulgi B+R i z ulgą (pomijam odliczenia ZUS)

Przychody w ciągu roku – 100 tys.

Koszty w ciągu roku – 60 tys. (w tym koszty kwalifikowane prac B+R – 15 tys.)

Dochód do opodatkowania – 40 tys.

Forma opodatkowania: podatek liniowy – 19%

Podatek do zapłaty:

 • bez ulgi 40 tys. x 19% = 7 600,00
 • z ulgą (40 tys. – 15 tys.) x 19% = 4 750,00

Oszczędność na podatku jest tym większa, im wyższa jest kwota kosztów kwalifikowanych.

Ulga nie wykorzystana z uwagi na niski dochód nie przepada, tylko przechodzi na kolejne lata.

A co jeśli koszty kwalifikowane są niskie?

W kolejnym artykule napiszę o preferencyjnej stawce podatku z IP BOX, która choć powiązana z pracami badawczo-rozwojowymi ma zupełnie inną konstrukcję.

Podobne wpisy