Przedsiębiorco, czy mówi Ci coś hasło – ulga IP BOX? Płacisz duże podatki i zastanawiasz się jak mógłbyś je zmniejszyć? Przeczytaj uważnie artykuł, może ulga IP BOX jest własnie dla Ciebie.

Ulga IP BOX

Żeby skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 5% w ramach IP BOX trzeba prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Tak samo, jak w przypadku ulgi B+R. Na tym jednak podobieństwo się kończy.

Co to są prace badawczo-rozwojowe, tłumaczę tutaj.

Na pewno zastanawiasz się teraz:

  • czy można skorzystać z obydwu tych ulg, a jeśli nie, to
  • czym się różni jedna ulga od drugiej i która jest bardziej dla Ciebie korzystna.

Zacznę od końca, czyli od tego, co Cię pewnie najbardziej interesuje.

Czy mogę skorzystać z obudwu tych usług?

Nie można skorzystać z obydwu tych ulg równocześnie, w ramach jednych prac, jednego projektu. Czyli, jeśli prowadzisz prace badawczo-rozwojowe, musisz zdecydować, z której ulgi chcesz skorzystać. Ale możesz korzystać z obydwu ulg naprzemiennie, jeśli będziesz prowadzić po kolei kilka prac badawczo-rozwojowych.

Ulga IP BOX czy ulga B+R?

A która ulga jest lepsza? Preferencja IP BOX ma bardziej skomplikowane procedury od ulgi B+R. Ale pozwala skorzystać z ulgi w podatku nawet, gdy koszty kwalifikowane są niewielkie. Powiedziałabym nawet, że im niższe koszty tym wyższa ulga. Bo ulga IP BOX polega na tym, że od dochodu z prac w ramach IP BOX masz możliwość zapłacić jedynie 5% podatku dochodowego. Więc – im wyższy dochód, tym większa oszczędność.

Z tych rozważań wynika jeszcze jedna różnica – ulga B+R obniża podatek na etapie ponoszenia kosztów prac. Preferencja ulga IP BOX obniża podatek w momencie, gdy uzyskamy przychód z tych prac.

Na czym polega trudność? Aby skorzystać z preferencji IP BOX w ramach działalności badawczo-rozwojowej trzeba wytworzyć lub ulepszyć IP – prawo własności intelektualnej. Czyli:

  • Patent
  • Prawo ochronne na wzór użytkowy
  • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
  •  Prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
  • Wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny
  • Autorskie prawo do programu komputerowego

Prawo to musi podlegać ochronie prawnej. W praktyce oznacza to, że trzeba uzyskać patent chroniący to prawo. Wyjątkiem jest prawo do programu komputerowego, które podlega ochronie z mocy prawa (trochę „masło maślane, ale nie da się tego inaczej opisać)

Preferencyjną stawką podatku objęte są wtedy dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, wynikające z:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

4) z odszkodowania za naruszenie praw, uzyskane w postępowaniu spornym.

W przypadku prawa do programu komputerowego nie ma konieczności zgłaszania i uzyskiwania dodatkowej ochrony prawnej. Wydaje się więc, że taka preferencja jest wprost stworzona dla firm programistycznych.

O tym należy pamiętać

Przepisy nakazują prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji przychodów i kosztów, oddzielnie dla każdego IP.

Ulga 5% podatku nie jest liczona w prosty sposób od dochodu. Wymaga zastosowania dość skomplikowanego (przynajmniej na oko) współczynnika nexus. Dopiero po przemnożeniu dochodu z IP przez wskaźnik wiemy, od jakiej kwoty dochodu możemy policzyć preferencyjny podatek.

Wskaźnik jest tak pomyślany, że im więcej kupisz gotowych rozwiązań, tym wskaźnik jest niższy, czyli mniej zyskasz na preferencji. Jeśli nie poniesiesz żadnych kosztów kwalifikowanych (opisanych w artykule o uldze B+R), z preferencji nie skorzystasz wcale. Z drugiej strony, nawet niskie koszty kwalifikowane mogą spowodować, że wskaźnik wynosi 1 i preferencja może być stosowana do całości dochodu z IP.

„autorskie prawo do programu komputerowego”

Nigdzie nie jest wyjaśnione pojęcie „autorskiego prawa do programu komputerowego”. Ale by go wytworzyć, jak pamiętasz, trzeba prowadzić prace badawczo-rozwojowe.

Zgodnie z interpretacjami ministra finansów, w obszarze IT są to prace nad rozwojem nowych systemów operacyjnych oraz języków, nowych wyszukiwarek, algorytmów, technik szyfrowania, które cechują się zupełną nowością w skali firmy, pozwalają na stworzenie zupełnie nowych funkcjonalności (do tej pory nieznanych) lub są autorską wersją programu dostosowaną stricte pod potrzeby konkretnego klienta. Jeśli w efekcie powstanie autorski program komputerowy, może zostać zastosowana ulga IP BOX.

Interpretacja indywidualna

W praktyce na ogół firmy występują o interpretację indywidualną potwierdzającą prawidłowe uznanie prac za badawczo-rozwojowe.

Jak widać nie jest łatwo skorzystać z preferencji w ramach IP BOX. Nie jest to jednak niewykonalne, a jeśli uzyskujesz wysokie dochody z tworzenia nowych programów lub innych praw własności intelektualnej, warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem.

Podobne wpisy