Co jakiś czas klienci pytają mnie o okulary dla przedsiębiorcy, informują o chęci zakupu i ujęcie ich w kosztach firmy. Będziesz zaskoczony, ale akurat tego wydatku, chociaż jest jak najbardziej racjonalny, nie możemy rozliczyć w kosztach działalności.

Przyznaję, że nie ma to sensu.

Można zaliczyć do kosztów działalności okulary pracownika (pod pewnymi warunkami, ale jest taka opcja), natomiast okulary dla przedsiębiorcy w kosztach działalności znaleźć się już nie mogą.

Można zaliczyć do kosztów działalności całą masę innych przedmiotów, z których potencjalnie można też korzystać do celów prywatnych. W koszty uzyskania przychodu, wprawdzie w części, ale możemy zaliczyć np: samochód, laptop czy telefon.

A okulary? Tylko ochronne, gdy wymaga tego rodzaj działalności. Natomiast mimo tego ze są to okulary korekcyjne, do kosztów firmy zaliczyć ich nie możemy.

Nie wiem, z czego to wynika. Ale nie ma żadnego precedensu, na którym można by się oprzeć rozliczając zakup okularów w kosztach. Więc niezależnie, ile czasu spędzasz przed komputerem firmowym, niszcząc sobie wzrok, niezależnie od faktu, że bez okularów korekcyjnych nie mógłbyś wykonywać swojej działalności, okulary dla przedsiębiorcy musisz sfinansować sobie ze środków prywatnych.

Podobne wpisy