Czy wiesz, że jest mnóstwo towarów i usług, których sprzedaż, nawet jednokrotna pozbawia Cię prawa do zwolnień?

Ten artykuł nie wyczerpuje tematu. To ogrom wiedzy, który wymagałby raczej solidnego podręcznika niż artykułu. Chcę tylko przestrzec Cię i uczulić na ryzyko…

VAT

Opierając się na pobieżnych informacjach można wywnioskować, że obowiązek zgłoszenia do VAT dotyczy tylko osób handlujących w internecie komputerami, telefonami i konsolami do gier.

A tymczasem objęte PKWIU 27 wyroby elektryczne to wszystko, co jest związane z elektrycznością, od baterii po klosze do lamp. Dział 26 PKWIU to na przykład kamery, mikrofony, słuchawki, kompasy, lornetki i zegarki. Dział 28 PKWIU to między innymi krany i wagi.

Listę towarów i usług, które automatycznie uczynią z Ciebie Vatowca Mimo Woli znajdziesz w art.113 ust.13 ustawy o VAT.

Są tam:

 

a)  Towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy,

Poz.

CN

Nazwa towaru (grupy towarów)

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

1

ex 71

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek srebra,

2)   srebro techniczne czyste,

3)   srebro o wysokiej czystości,

4)   stopy srebra,

5)   srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek złota,

2)   złoto technicznie czyste,

3)   złoto o wysokiej czystości,

4)   złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

5)   stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)   proszek platyny,

2)   proszek palladu,

3) proszek irydu,

4) proszek rodu,

5) platyna technicznie czysta,

6) pallad technicznie czysty,

7) iryd technicznie czysty,

8) rod technicznie czysty,

9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,

11) iryd o wysokiej czystości,

12) rod o wysokiej czystości,

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

14) stopy platyny,

15) stopy palladu,

16) stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

1) złom złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) złom platyny,

5) złom palladu,

6) złom irydu;

– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

2) wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety

2

ex 9602

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu

3

ex 9706 00 00

Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna

 

b) Towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (np. alkohol, papierosy, samochody osobowe), z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e ( czyli nowe), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

 

c) Budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

 

d) Tereny budowlane

 

e) Nowe środki transportu,

 

f) Następujące towary, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),

komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),

urządzenia elektryczne (PKWiU 27),

– maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

 

g) Części i akcesoria do:

– pojazdów samochodowych,

– motocykli (PKWiU ex 45.4);

 

2) Usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

 

Do rozpracowania, co mieści się pod określonymi symbolami, potrzebna jest klasyfikacja PKWIU, którą można znależć na przykład na stronie wydawnictwa Gofin.

 

Kasa fiskalna

 

Jeszcze bardziej skomplikowane jest prawo do zwolnienia z kas fiskalnych.

W par. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących znajdziesz listę towarów i usług, których nawet jednokrotna sprzedaż wymaga instalacji kasy fiskalnej.

Niektóre z wymienionych tam usług mogą korzystać ze zwolnienia pod szczególnymi warunkami.

Ale celem tego artykułu jest uczulenie Cię na ryzyko związane z incydentalnym nawet poszerzeniem oferty o nowe towary i usługi. W konkretnym przypadku trzeba przeanalizować dogłębnie przepisy albo zwrócić się po pomoc do doradcy podatkowego.

W paragrafie 4 wymieniona jest:

 

1) dostawa:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c) silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 

2) świadczenie usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21*), PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

 

Jak widać towary i usługi, które nie pozwolą korzystać ze zwolnienia z VAT i ze zwolnienia z kasy fiskalnej częściowo się pokrywają. Ale to nie jest ta sama lista.

Żeglując po oceanie polskich przepisów podatkowych miej oczy szeroko otwarte i zachowaj czujność.

Podobne wpisy