Mam kasę fiskalną on-line. Czy muszę nadal przechowywać raporty wydrukowane z kasy fiskalnej? 

Jeśli ma Pan kasę on-line, nie musi Pan drukować i przechowywać raportów dobowych. Nie zwalnia to jednak Pana z obowiązku sporządzania raportów dobowych po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Natomiast przechowywać w formie wydruku musi Pan obecnie tylko raporty miesięczne.   

Na marginesie dodam, że niezależnie od obowiązku drukowania, dla prawidłowego rozliczenia podatków ważne jest, aby ostatni raport dobowy w miesiącu wystawić przed zakończeniem miesiąca (najpóźniej do godz. 24:00 w ostatnim dniu miesiąca, a nie – przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym).

Raport dzienny za ostatni dzień miesiąca, sporządzony w kolejnym dniu przed rozpoczęciem sprzedaży, zostanie już doliczony do raportu miesięcznego nowego miesiąca. Istnieje wtedy ryzyko, że przychód z ostatniego dnia miesiąca zostanie rozliczony w podatkach miesiąc później.  

Podobne wpisy