Masz w ciągu roku towary czy materiały w magazynie i zbliża się remanent? Pod koniec roku czujesz pewnie pokusę zrobienia z tym magazynem czegoś korzystnego podatkowo. Tylko… czy w grudniu…

Lepiej kupować dużo, czy lepiej kupować jak najmniej?

Jedni w grudniu robią duże zakupy towarów, żeby jeszcze na koniec roku mieć dużo kosztów. I ten towar, którego nie ma już kiedy sprzedać, zostaje na następny rok. To jest bez sensu i zaraz wytłumaczę dlaczego.

Inni w grudniu kupują jak najmniej i wyprzedają jak najwięcej, żeby 31.12. mieć jak najmniejszy remanent. To rozwiązanie jest bardziej racjonalne, bo zaoszczędza pracy przy sporządzaniu i wycenie długiego spisu z natury.

Jedno ani drugie rozwiązanie nie jest jednak optymalizacją podatkową.

Jak remanent wpływa na dochód i podatek?

Stan remanentowy wpływa co prawda na dochód, ale nie da się nim sztucznie dochodu regulować.

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie zastanówmy się, jak wyliczamy dochód do opodatkowania.

spis z natury a dochod

Jak obliczyć dochód

Roczny dochód to przychody osiągnięte w ciągu roku pomniejszone o koszty, które są związane z tymi przychodami. Przemyśl tę definicję, bo tylko pozornie jest banalna.

Zapytaj każdego przedsiębiorcy – „Co znaczy roczny dochód w firmie?”.

Wyrecytuje bez wahania –„Przychód minus koszty”. Część odpowie bardziej precyzyjnie –„Przychód minus koszty uzyskania przychodu”.

Ano właśnie… Czyli od przychodu odlicza się nie wszystkie poniesione w roku wydatki, tylko te związane z przychodami osiągniętymi w tym roku.

Odliczanie kosztów w ciągu roku

Prowadząc książkę przychodów i rozchodów, w ciągu roku zaliczamy zakupiony towar do kosztów niejako awansem. Jakbyśmy zakładali, że sprzedamy do końca roku wszystko, co kupiliśmy.

Ale na ogół część towarów zostaje niesprzedana. Ale jeśli towary nie zostaną sprzedane do 31.12., trzeba je od tych kosztów odjąć.

Dlatego wartość remanentu („niesprzedane koszty”) odejmujemy z kosztów tego roku i przenosimy na rok kolejny. Powiększą koszty przyszłego roku, o ile w przyszłym roku zostaną sprzedane. Jeśli nie – remanentem znów zostaną przeniesione na następny rok itd.

Jak remanent wpływa na podatek

Ale wpływ na ostateczny podatek w roku ma też remanent z roku poprzedniego. Przeniesiony na ten rok, zwiększa koszty tego roku.

Zauważ, że w każdym roku najlepiej byłoby mieć wysoki remanent początkowy i niski remanent końcowy. Niestety, tak się nie da. Bo remanent nie powoduje, że koszty się dublują lub przepadają. One się tylko przesuwają za sprawą remanentu na kolejny rok, aż do momentu, w którym zostaną sprzedane i wygenerują przychód.

Chociaż jednak nie da się regulować remanentem podatków, warto wiedzieć, że duże różnice między remanentem początkowym i końcowym mogą znacząco wpłynąć na dochód i podatek firmy w konkretnym roku. Jeśli ktoś nie zna tego mechanizmu, dziwi się, jak to możliwe, że przez cały rok nie płacił zaliczek na podatek dochodowy, a w rozliczeniu rocznym wyszło mu kilkanaście tysięcy podatku do zapłaty. Albo odwrotnie – płacił zaliczki co miesiąc, a nagle w rozliczeniu rocznym wyszła strata i cały podatek do zwrotu.

Ta druga sytuacja na ogół cieszy (kto nie lubi zwrotu podatku). Dowodzi jednak, że rok nie był tak dobry, jak się to mogło wydawać. Z drugiej strony – wysoki podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym wskazuje, że firma zanotowała zyski, których w ciągu roku nie było widać. Dopiero więc po uwzględnieniu różnic remanentowych wiadomo, czy rok był dobry czy słaby.

Reasumując:

  • wysoki remanent początkowy a niski końcowy – różnica remanentowa obniża dochód i podatek;
  • niski remanent początkowy a wysoki końcowy – różnica remanentowa podwyższa dochód i podatek.

Jeśli remanent początkowy i końcowy jest mniej więcej taki sam, to niezależnie czy wysoki czy niski nie wpłynie na dochód tego roku.

Więc może jednak nie kupować już nic pod koniec roku, żeby mieć jak najniższy podatek?

To bez znaczenia dla podatku, bo to co kupisz w grudniu, zaliczysz do kosztów grudnia w momencie zakupu, a następnie odejmiesz od tych kosztów na 31.12. Jak to mówią „wlał-wylał”?.

Ale im więcej towaru w magazynie tym więcej będzie liczenia przy remanencie, więc – jeśli inne okoliczności nie mają znaczenia (zapowiadany wzrost cen, problemy z surowcem), lepiej nie kupować w grudniu na zapas.

Podobne wpisy