1. Wchodzimy na stronę biznes.gov.pl. i wybieramy ZMIEŃ DANE W CEIDG

 

Slajd1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozpocznij 😉

Slajd2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zaloguj się wybierając Profil Zaufany lub e-dowód. 

Slajd3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zwróć uwagę, czy w górnym prawym rogu pojawiło się Twoje imię i nazwisko i przejdź dalej

Slajd4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. i dalej…

Slajd5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zaznacz pierwszą pozycję i wpisz datę powstania zmiany. W przypadku wyboru formy opodatkowania, będzie to pierwszy dzień roku. I dalej…

Slajd6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wybierz, co zmieniasz. Jeśli tylko formę opodatkowania, znajdziesz ją w sekcji „Podatki”. Ale w taki sam sposób możesz zmieniać inne dane we wpisie. I dalej…

Slajd7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sprawdź, czy adres zamieszkania jest prawidłowy i dalej…

Slajd8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zaznacz, gdzie jesteś ubezpieczony. Formularz pyta o to za każdym razem, nie wiem dlaczego… I dalej…

Slajd9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Podobnie – urząd skarbowy – trzeba za każdym razem na nowo wybrać z listy. I dalej…

Slajd10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Teraz przechodzimy do sedna – wybieramy formę opodatkowania. I dalej…

Slajd11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Jeszcze oświadczenie i dalej…

Slajd12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Zbliżamy się do końca. W ramce są ważne informacje. Przeczytaj i dalej…

13. Slajd14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dokument jest gotowy do podpisu. Podpisujesz i UWAGA! po podpisaniu wysyłasz, korzystając z „wyślij”.

Slajd15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Często zdarza się, że przedsiębiorcy podpisują wniosek i wylogowują się z programu, przekonani, że wniosek został złożony. Tymczasem ostatnim etapem jest właśnie wysłanie podpisanego wniosku. Przed wysłaniem możesz jeszcze klikając w „Podgląd” zobaczyć podpisany wniosek. 

2023 02 04

16. Po wysłaniu otrzymasz informację „Dokument został wysłany”. Gotowe. Możesz się wylogować.

CEIDG zapisany

W ciągu kilku dni zmiany będą widoczne w zakładce „Moja firma” po zalogowaniu się na Koncie Przedsiębiorcy. 

Logujemy się wchodząc na biznes.gov.pl i klikając w Konto Przedsiębiorcy po prawej stronie u góry (slajd 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne wpisy