Zastanawiasz się jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla Ciebie? Przygotowałam artykuł na ten temat i zebrałam w nim najważniejsze informację. Zestawienie zawiera pewne uproszczenia, żeby nie gmatwać dodatkowo, i tak skomplikowanych zagadnień.

W tym artykule wyjaśniam, jak forma opodatkowania wpływa na podatek PIT i składkę zdrowotną, która od 2022r. też jest, de facto, podatkiem dochodowym.

Najpierw mini-słownik dla przypomnienia:
przychód – cały obrót, wszystko co dostajemy od odbiorców,
dochód – przychód minus koszty.

Jakie formy opodatkowania możemy wybrać?

Forma opodatkowania: SKALA PODATKOWA

w tym przypadku podatek i składka zdrowotna są liczone od dochodu.

Podatek
– pierwsze 30 tys. dochodu jest zwolnione z podatku,
– kolejne 90 tys. jest opodatkowane stawką 12%,
dochód powyżej 120 tys. jest opodatkowany stawką 32%.

Składka zdrowotna to 9% dochodu, ale nie mniej niż 314,10/m-c (w 2023r.)

Dla kogo skala jest korzystna?

Ta forma opodatkowania jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy mają stosunkowo niskie dochody, chcą się rozliczać wspólnie z małżonkiem i korzystać w ulg.

Uwaga! Przy formie opodatkowania jaką jest skala podatkowa dochód z działalności dodaje się do innych dochodów (z etatu, zlecenia, emerytury itp.). Chociaż dochód z firmy może być niski, to dodany do innych dochodów może przekroczyć 120 tys. i zostać objęty 32% stawką.

PODATEK LINIOWY

w przypadku tzw. „liniówki” podatek i składka zdrowotna są liczone od dochodu.

Podatek wynosi 19% dochodu. Nie ma kwoty wolnej ani górnej granicy (czyli płacimy 19% podatku od złotówki dochodu do miliona).

Składka zdrowotna to 4,9% dochodu, ale nie mniej niż 314,10/m-c ( w 2023r.)

Dla kogo podatek liniowy jest korzystny?

Ta forma opodatkowania będzie odpowiednia dla przedsiębiorców, którzy mają wysokie i przychody i dochody (zdecydowanie powyżej 120 tys.). Szczególnie, jeśli nie mają możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Zalety formy opodatkowania tzw. liniówki – jeśli ktoś osiąga dochody poza firmą (np. z etatu), dochód opodatkowany podatkiem liniowym nie łączy się z tymi dochodami.

Wady – nie można rozliczać się wspólnie, nie można skorzystać z większości ulg podatkowych.

Forma opodatkowania: RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

podatek i składka zdrowotna zależą od przychodu (koszty nie mają znaczenia). 

Stawka podatku dla formy opodatkowania jaką jest ryczałt jest różna w zależności od branży i wynosi (z nieistotnymi wyjątkami) od 17% do 3% przychodu.

Składka zdrowotna jest stała i zależy od przychodu osiągniętego w całym roku.

Stawki w 2023r. wynoszą:
w przypadku rocznego przychodu nieprzekraczającego 60 tys. zł – 376,16 zł/ m-c
w przypadku rocznego przychodu w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł  – 626,93 zł/m-c
w przypadku rocznego przychodu przekraczającego 300 tys. zł  1 128,48 zł/m-c

Dla formy opodatkowania zwanej ryczałtem występuje wyjątek – w ciągu roku po przekroczeniu kolejnych progów płaci się wyższą stawkę, a w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej trzeba dopłacić różnicę.

Przykład – ryczałtowiec, który prowadzi działalność przez cały rok 2023 i ma roczny przychód wyższy niż 300 tys. musi dopłacić w rozliczeniu rocznym różnicę między zapłaconymi w ciągu roku składkami zdrowotnymi, a kwotą 13 541,76 (1 128,48 x 12).

Dla kogo korzystna jest ta forma opodatkowania?

Jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy mają wysokie przychody i niskie koszty. Szczególnie, jeśli nie mają możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Wady – nie można rozliczać się wspólnie, nie można skorzystać z wielu ulg podatkowych.

Zalety – jeśli ktoś osiąga dochody poza firmą (np. z etatu) ryczałt nie łączy się z tymi dochodami.

Dodatkowy bonus tej formy opodatkowania – nie trzeba robić remanentu w firmie na koniec roku.

Brak wyboru to też wybór. Jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność i nie zmienisz formy opodatkowania, to wybierasz tę formę, którą stosowałeś w zeszłym roku. Czy najbardziej korzystną? Niekoniecznie. 
A o tym jak i gdzie dokonać zmiany formy opodatkowania dowiesz się tutaj.

Podobne wpisy