Zestawienie zawiera pewne uproszczenia, żeby nie gmatwać dodatkowo, i tak skomplikowanych, zagadnień.

Wyjaśniam, jak forma opodatkowania wpływa na podatek PIT i składkę zdrowotną, która od 2022r. też jest, de facto, podatkiem dochodowym.

 

Najpierw mini-słownik dla przypomnienia:

– przychód – cały obrót, wszystko co dostajemy od odbiorców,

– dochód – przychód minus koszty.

 

1. SKALA PODATKOWA – podatek i składka zdrowotna są liczone od dochodu.

 

Podatek

– pierwsze 30 tys. dochodu jest zwolnione z podatku,

– kolejne 90 tys. jest opodatkowane stawką 12%,

– dochód powyżej 120 tys. jest opodatkowany stawką 32%.

 

Składka zdrowotna to 9% dochodu, ale nie mniej niż 314,10/m-c (w 2023r.)

 

Dla kogo skala jest korzystna?

Dla przedsiębiorców, którzy mają stosunkowo niskie dochody, chcą się rozliczać wspólnie z małżonkiem i korzystać w ulg.

Uwaga! Dochód z działalności dodaje się do innych dochodów (z etatu, zlecenia, emerytury itp.). Chociaż dochód z firmy może być niski, to dodany do innych dochodów może przekroczyć 120 tys. i zostać objęty 32% stawką.

 

 

2. PODATEK LINIOWY – podatek i składka zdrowotna są liczone od dochodu.

 

Podatek wynosi 19% dochodu. Nie ma kwoty wolnej ani górnej granicy (czyli płacimy 19% podatku od złotówki dochodu do miliona).

Składka zdrowotna to 4,9% dochodu, ale nie mniej niż 314,10/m-c ( w 2023r.)

 

Dla kogo podatek liniowy jest korzystny?

Dla przedsiębiorców, którzy mają wysokie i przychody i dochody (zdecydowanie powyżej 120 tys.). Szczególnie, jeśli nie mają możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

 

Zalety – jeśli ktoś osiąga dochody poza firmą (np. z etatu), dochód opodatkowany podatkiem liniowym nie łączy się z tymi dochodami.

Wady – nie można rozliczać się wspólnie, nie można skorzystać z większości ulg podatkowych.

 

 

3. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – podatek i składka zdrowotna zależą od przychodu (koszty nie mają znaczenia). 

 

Stawka podatku jest różna w zależności od branży i wynosi (z nieistotnymi wyjątkami) od 17% do 3% przychodu.

 

Składka zdrowotna jest stała i zależy od przychodu osiągniętego w całym roku. Stawki w 2023r. wynoszą:

w przypadku rocznego przychodu nieprzekraczającego 60 tys. zł – 376,16 zł/ m-c

w przypadku rocznego przychodu mieszczącego się w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł  – 626,93 zł/m-c

w przypadku rocznego przychodu przekraczającego 300 tys. zł  1 128,48 zł/m-c

W ciągu roku po przekroczeniu kolejnych progów płaci się wyższą stawkę, a w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej trzeba dopłacić różnicę.

Przykład – ryczałtowiec, który prowadzi działalność przez cały rok 2023 i ma roczny przychód wyższy niż 300 tys. musi dopłacić w rozliczeniu rocznym różnicę między zapłaconymi w ciągu roku składkami zdrowotnymi, a kwotą 13 541,76 (1 128,48 x 12).

 

Dla kogo ryczałt jest korzystny?

Dla przedsiębiorców, którzy mają wysokie przychody i niskie koszty. Szczególnie, jeśli nie mają możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

 

Wady – nie można rozliczać się wspólnie, nie można skorzystać z wielu ulg podatkowych.

Zalety – jeśli ktoś osiąga dochody poza firmą (np. z etatu) ryczałt nie łączy się z tymi dochodami.

Dodatkowy bonus – nie trzeba robić remanentu w firmie na koniec roku.

 

Brak wyboru to też wybór. Jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność i nie zmienisz formy opodatkowania, to wybierasz tę formę, którą stosowałeś w zeszłym roku. Czy najbardziej korzystną? Niekoniecznie. 

Podobne wpisy