Nie każda próba „pracy na swoim” kończy się sukcesem. Czasem, pomimo starań, firma nie przynosi spodziewanych dochodów. Zapada decyzja – trzeba firmę zamknąć!

Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Im większa firma, tym dłuższe przygotowania do jej zamknięcia. Już kilka miesięcy wcześniej należy wręczyć wypowiedzenia pracownikom, wypowiedzieć umowy długoterminowe, zająć się wyprzedażą majątku firmowego, ściąganiem należności i zapłatą zobowiązań. Jeśli masz kredyt firmowy, musisz też ustalić z bankiem zasady spłaty kredytu.

Małą, jednoosobową działalność, bez pracowników, dużego majątku i długów, możesz zamknąć w ciągu kilku tygodni. Jednak nawet zamknięcie małej firmy wymaga szeregu działań, szczególnie gdy jesteś vatowcem.

Co musisz zrobić, by urzędy nie ścigały Cię jeszcze kilka lat po likwidacji firmy?

1. Wyrejestruj firmę

2. Zlikwiduj kasę fiskalną

Konieczny będzie udział serwisanta, który pomoże Ci zakończyć pracę z kasą fiskalną, przygotować protokół i złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy. Od momentu odczytu pamięci fiskalnej oczywiście nie możesz już z kasy korzystać, warto więc likwidację kasy przeprowadzić, gdy wszystkie możliwe do zbycia składniki majątku zostaną sprzedane.

Zwróć do urzędu skarbowego ulgę na zakup kasy, o ile z tej ulgi skorzystałeś i używałeś kasy krócej niż 3 lata. Jeśli jesteś vatowcem zwrot ulgi wykażesz i rozliczysz w JPK_VAT. Zatem – oprócz uszczuplenia funduszy ten punkt nie wiąże się z dodatkowymi uciążliwościami i papierami.

3. Sporządź spisy likwidacyjne

Zrób remanent na potrzeby podatku dochodowego – czyli spis z natury materiałów, towarów, produktów, półproduktów i odpadów dokładnie taki sam, jaki robiłeś zawsze na koniec roku. Datą dokonania spisu będzie ostatni dzień działalności. Remanent likwidacyjny wpłynie na dochód z działalności gospodarczej tak samo, jak remanent sporządzany na 31grudnia. Czyli – wartość remanentu obniży koszty działalności a podwyższy dochód.

Zrób spis pozostałego na dzień zakończenia działalności majątku (inwentarz). Będzie tam wszystko to, co zostało ujęte w remanencie z punktu 4, a dodatkowo środki trwałe i wyposażenie. Nic więcej nie trzeba z tym spisem robić. Nie rozlicza się go podatkowo podczas zamykania firmy. Musisz go jednak przechowywać razem z resztą dokumentów firmowych przez 6 lat, ale jeśli sprzedasz coś z tej listy przed upływem 6 lat od zakończenia działalności, musisz wykazać tą sprzedaż jako dochód z działalności gospodarczej. Inwentarz ma Ci pomóc w ustaleniu dochodu.

Zrób remanent do VAT. Ten często jest najbardziej dotkliwy. Musisz do niego wpisać wszystkie składniki majątku z inwentarza, jeśli przy ich nabyciu przysługiwało Ci prawo do odliczenia VAT. Nie ujmujesz w remanencie likwidacyjnym do VAT tych składników majątku, które zostały wprowadzone do firmy oświadczeniem, kupione na umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT-marża czy rachunek. Remanent musisz wycenić według cen rynkowych i od tych cen wyliczyć i zapłacić VAT. Dlatego czasem przed likwidacją opłaca się sprzedać towar i wyposażenie firmy nawet po niższej cenie. Odzyskasz chociaż część pieniędzy i nie zapłacisz VAT z remanentu likwidacyjnego. Szczególnie, jeśli pozostały po firmie majątek nie będzie Ci już do niczego potrzebny.

4. Złóż dokumenty do urzędów

Złóż w urzędzie skarbowym zawiadomienie o przeprowadzeniu remanentu likwidacyjnego, najpóźniej wraz z ostatnim JPK_VAT. Ponieważ JPK wysyła się elektronicznie i nie da się do niego dołączyć zawiadomienia, najlepiej złożyć je kilka dni przed wysłaniem ostatniego JPK.

Złóż w urzędzie skarbowym wyrejestrowanie z VAT – VAT Z.

Złóż ZUS DRA i JPK_VAT za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. W JPK rozlicz VAT z remanentu likwidacyjnego (punkt 6) i ewentualnie – zwrot ulgi za kasę fiskalną (punkt 3).

Wyrejestruj z ZUS członków rodziny zgłoszonych do Twojego ubezpieczenia zdrowotnego składając ZUS ZCNA.

To jeszcze nie wszystko…

Zlikwiduj rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą (dopiero po tym, jak spłyną należności od klientów, na które jeszcze czekasz, dostaniesz ewentualny zwrot podatków i po tym, jak zapłacisz składki i podatki za ostatni okres prowadzenia firmy).

Pamiętaj o złożeniu rozliczenia rocznego PIT i rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za ostatni rok działania firmy. Często ex-przedsiębiorcy zapominają o tym obowiązku uważając, że skoro już firmy nie mają, to wszelkie rozliczenia firmowe już ich nie dotyczą.

Wszystkie dokumenty związane z działalnością gospodarczą przechowuj zgodnie z przepisami. To, że likwidowałeś firmę nie oznacza, że żadne ryzyko kontroli już Cię nie dotyczy.

Podobne wpisy